خب خدا رحم کنه

هر وقت با یکى  چت کردى ودر طول مدت چت میبیشت باز بود

و بعد از پایان چت هى میخواستى برى از اول چتاتو بخونى! 

بترس یخته

قشنگ خوشت اومده هااااا

همین یکى و همین موردم مونده بود

هر چى ادم بیخیاله خوشت بیاد خب؟

خاااااانوم بااااانوووو


چرا اصن من باید میپرسیدم شماره کارتو؟

چرا خودش نپرسید؟!

اونم بود دیگه و باید پول میداد دیگه!

لعنت به هر چى هرمسه

البته مه از اول از قیافشم خوشم اومده بود

و امام از حس ششم تااراااا

منبع اصلی مطلب : بانو
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : یه هرمس دیگه